Rusztowania Wszystko o rusztowaniach

Rusztowania


Rusztowania > Rusztowania

Rusztowania i bezpieczeństwo pracy

Podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych oraz remontowych robotnicy muszą poruszać się po rusztowaniach. Ze względu na grożące im w związku z wykonywaniem prac na wysokościach niebezpieczeństwo, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz spełnienie przepisów BHP dotyczących obsługi rusztowania.

Przede wszystkim, wszelkie rusztowania budowlane czy remontowe muszą spełniać określone w prawie budowlanym normy, które określają konieczną wytrzymałość materiału i zasady jakim musi podlegać montaż rusztowań, aby były one bezpieczne dla pracowników. Każdy rodzaj rusztowania, (rusztowania wiszące, rusztowania aluminiowe, elewacyjne, jezdne itd) mają właściwe sobie odpowiednie normy. Wspólne zaś są zasady korzystania z rusztowania w bezpieczny sposób. Sama budowa rusztowania musi również zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowane w tej materii osoby dysponujące uprawnieniami montażysty rusztowań. Odpowiednie przeszkolenie muszą też przejść użytkownicy. Zazwyczaj firma która prowadzi wynajem rusztowań, jest w stanie przeprowadzić właściwe szkolenie.

Niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa pracowników jest korzystanie z rusztowania zgodnie z zaleceniami BHP. Pierwsza zasada mówi, że aby rusztowanie było dla pracowników bezpieczne, konieczne jest zabezpieczenie pracownika pasem ochronnym z linkami przymocowanymi do elementów budynku bądź rusztowania. Niestety, pracownicy bardzo często ignorują ten nakaz i stąd liczba wypadków związanych z użytkowaniem rusztowań jest tak duża. Inną przyczyną wypadków bywają źle zamocowane podesty, które nie są wykonane z powierzchni antypoślizgowych. Bywa, że rusztowania używane, mają powierzchnię antypoślizgową wytartą, a nie sprawdzane regularnie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia robotników. Do zasad bezpiecznego użytkowania należy również okresowa kontrola stanu rusztowania. Rusztowania elewacyjne, sprawdzane powinno być w takim okresie, w jakim zaleca producent (a jest to uzależnione od użytych materiałów oraz rodzaju rusztowania) a dodatkowo po każdym silnym wietrze czy ulewie. Rusztowanie wiszące musi być sprawdzane codziennie. Bezpieczeństwo pracy to nie tylko atesty i odpowiedni montaż, ale również zachowanie się pracowników na rusztowaniach. Najczęstszą przyczyną wypadków jest pozostawianie narzędzi pracy na brzegach konstrukcji, które w wyniku ześlizgnięcia się lub zrzucenia, mogą zranić pracownika pracującego na niższej platformie. Drugim błędem pracowników jest zbytnie obciążenie platform i podestów i wspinanie się pracowników po elementach konstrukcyjnych rusztowania (podłużnicach, leżniach). Takie niefrasobliwe zachowanie, prowadzi do wypadków, które bywają śmiertelne.

© Rusztowania